Asociace plzeňského futsalu, z. s.
IČ: 26540321

Obecný e-mail - info@futsalpm.cz
Obecné dotazy k fungování a přihlašování do soutěží nebo pokud nebude reagovat nikdo na podněty zaslané na konkrétní komise. Ostatní níže nespecifikované podněty.

Sportovně technická komise - stk@futsalpm.cz
Žádosti a informace k rozpisům soutěží, odkladům a dohrávkám. Problémy se soupiskami. Připomínky k výsledkům. Dotazy spadající do pole působnosti Soutěžního řádu.

Disciplinární komise - dk@futsalpm.cz
Žádosti, připomínky a podněty k disciplinárním řízením. Dotazy spadající do pole působnosti Disciplinárního řádu.

Komise rozhodčích - rozhodci@futsalpm.cz
Dotazy ohledně nominací a výkonů rozhodčích. Dotazy týkající se Pravidel futsalu APF.

Hospodářská komise - hospodareni@futsalpm.cz
Dotazy ohledně financí a hospodaření v rámci APF.

Kontrolní a revizní komise - krk@futsalpm.cz
Podněty k prověření hospodaření APF.

Admin - admin@futsalpm.cz
Připomínky k webu a nahlášení chyb funkcionality webu.

sídlo a korespondeční adresa: Waltrova 1006/59, 31800 Plzeň
zastupuje předseda z. s.: Michael Sinkule
vedoucí organizačních komisí:
Sportovně technická komise: Pavel Vodrážka
Komise rozhodčích: Miloslav Šoltys ml.
Disciplinární komise: Michal Běl
Hospodářská komise: ------
Další zvolení členové organizační komise: David Honomichl, Michal Repka, David Schmirler, Michal Šik
Vedoucí Kontrolní a revizní komise: Pavel Kalina
Čestný předseda: Miroslav Adamčík
Působnost organizační komise: 11/2021 - 11/2024